Nidos de Carnota

En Louredo (Carnota), o complexo natural e turístico Nidos de Carnota conta cunha planta fotovoltaica de 15 Kw. O modelo escollido por este cliente é a venda directa, de xeito que realizou o investimento para a instalación da planta fotovoltaica e amortízaa a través do aforro que obtén do autoconsumo.