Gandeiría Pontello SC

A Ganadería Pontello SC, situada en Rodeiro, conta cunha planta fotovoltaica de 15 Kw. No seu caso, trátase dun modelo enerxético de venda directa na que Pontello realiza o investimento da instalación e amortiza a planta co aforo que obtén polo autoconsumo.