Gadis Arteixo

O gran establecemento de Gadis en Arteixo, situado na Avenida Arsenio Iglesias, dispón sobre a súa cuberta dunha planta fotovoltaica instalada por E.nova Enerxía. A súa potencia é de 100 KW e o réxime de funcionamento que se estableceu é de venda directa, de xeito que o promotor realizou o investimento e amortiza a planta co aforro obtido polo autoconsumo.