Monitoratge del consum: Estratègia d’estalvi

Tenir informació sempre és clau i ens facilita assolir els nostres objectius. I en el sistema elèctric la qüestió no canvia en absolut.La monitoratge del consum suposarà estalvi i un augment de l’eficiència, a través de diferents accions encaminades a conèixer tots els detalls del nostre consum i poder detectar anomalies i identificar oportunitats per millorar l’eficiència i reduir els costos energètics.

Per exemple, una de les tècniques més senzilles és mesurar el consum en les hores en què suposadament no utilitzem energia. És possible que hi hagi electrodomèstics o altres aparells en “sand-by” que generin una despesa evitable.

Segons l’IDAE, més del 10% del consum d’electrodomèstics a Espanya es fa en stand-by (hores de no utilització) .Apart de les accions puntuals, que també són interessants, l’ideal és fer un estudi detallat del nostre consum, basat en el seu monitoratge. Empreses compromesa amb energia intel•ligent com és el cas d’ E.nova Energi ofereixen als clients una anàlisi complert que permet a autònoms, pimes, grups empresarials i grans empreses disposar de dades suficients per promoure estratègies d’estalvi energètic, que es notaran en les factures. I tot sense cap cost addicional per als clients.

El procés implica el tractament de dades certes dades que analitzades conjuntament amb el perfil de consum, que ens mostrarà quines són les opcions viables i traurà a la llum possibles punts negres del nostre perfil de consum. A més a més, la Oficinal Virtual d’E.nova Energia permet als clients, siguin o no multipunt, visualitzar les seves factura per conèixer la despesa, validar-la i descartar possibles errors, disposant d’alarmes energètiques i de control comptable.

També hi ha l’ alternativa per a grans clients que mitjançant aquest sistemes de supervisió puguin conèixer les corbes de consum horari, predir els costos, rebre alertes per detectar anomalies i proporcionar informació més detallada per a la seva posterior anàlisi en auditories energètiques per part de tècnics i professionals.