L’estalvi en electricitat és possible

Una de les grans preocupacions dels usuaris és l’estalvi elèctric. I en major mesura per als petits i mitjans emprenedors que busquen una gestió eficient de la seva energia. Cada mes una part important de les seves despeses es destinen a l’electricitat.

És possible estalviar costos i que les decisions idònies es reflecteixin en la teva factura elèctrica. En primer lloc, és fonamental conèixer els hàbits i necessitats de consum del client. En aquest sentit, l’empresa E.nova Energia ofereix un assessorament individualitzat i una atenció directa gratuïta per poder realitzar una oferta personalitzada, que reculli la tarifa més benestant en cada cas.

Un “estudi del perfil del consum” determinarà les claus per optimitzar els recursos i aconseguir els preus més econòmics del mercat, elaborant una tarifa “a la carta” que suposarà la reducció de la despesa, mentre mantenim el subministrament en les millors condicions. D’aquesta manera podrem detectar possibles “”punts negres”” en el consum. Aquest assessorament no porta amb si cap tipus de cost afegit ni compromís de permanència.

E.nova Energia adquireix l’energia 100% renovable al mercat elèctric, i mitjançant les noves tecnologies de predicció de consum i el treball del seu equip d’experts, pot dissenyar la millor tarifa. Tot amb la màxima garantia de transparència i informació, perquè l’usuari pugui conèixer el que realment està pagant.

Aquesta aposta per la transparència i l’optimització del consum, acredita el continu creixement que està tenint l’empresa tant a Catalunya com a la resta d’Espanya, ja que és la pròpia experiència dels clients a què servix de plataforma promocional d’aquesta companyia.

És un servei eficient i directe que està suposant un estalvi mitjà de més d’un vuit per cent, amb el qual aquesta xifra pot representar en la facturació anual.

El nou web de E.nova Energia ofereix la possibilitat de documentar-se sobre el treball d’aquesta comercialitzadora i iniciar els càlculs per fer més rendible la teva empresa, sense que això afecti la qualitat ni provoqui mal de caps administratius.