L’energia fotovoltaica en comunitats de veïns

El Sol és una important font d’energia, però el seu aprofitament han generat molts debats i polèmiques, que han arribar a processos judicials. Un dels temes més actuals és l’aprofitament fotovoltaic en comunitats de veïns.

Fins ara la legislació només permetia l’auto-consum energètic a través d’instal•lacions d’ús particular, és a dir orientades a un únic punt de subministrament. Així, en el cas de les comunitats de veïns, es permetia només instal•lacions fotovoltaiques per als consums comuns (ascensors, llums interiors i exteriors, etc.) o els consums d’un únic domicili. Però les comunitats que havien volgut promoure l’auto-consum a través d’instal•lacions productores d’ús col•lectiu, orientades a diversos punts de subministrament, xocaven amb les normatives que ho prohibien.

Una fallada del Tribunal Constitucional pot canviar les coses, gràcies a un recurs de la Generalitat de Catalunya al Reial Decret 900/2015 de regulació de l’auto-consum elèctric. La sentència va obrir una porta a l’aprofitament col•lectiu de l’auto-consum energètic.

De la prohibició vam donar un salt a la permissivitat dins d’un marc general amb diferents matisos. No havent-hi una posició monolítica al respecte, múltiples experts assenyalen que hi hauria possibilitats que les comunitats de veïns poguessin beneficiar-se de la rendibilitat d’aquesta font neta sense incomplir la normativa inicial.

Això significaria que un grup de veïns podria instal•lar panells de manera conjunta per alimentar els seus consums domèstics particulars. Sens dubte un avançament en el camp de les energies renovables i en el seu aprofitament orientat a l’auto-consum.

Encara que per ara resulta llunyana la idea de poder proveir-nos íntegrament amb l’energia fotovoltaica, no només per les pròpies lleis, sinó també per la manca d’espai i oscil•lacions en la producció, aquesta és una alternativa atractiva que ve experimentant grans millores i creixements en els últims anys.

Tot l’estalvi sempre repercuteix positivament en les economies familiars, i la fotovoltaica és una oportunitat en aquest sentit. No obstant això, moltes famílies encara no són conscients d’aquesta realitat.

En una jornada sobre el tema celebrada a Madrid, el director comercial de Red-Fotovoltaica, va presentar una fotografia molt representativa. Menys de l’1% dels usuaris estan interessats en l’energia fotovoltaica malgrat els seus avantatges.

Tenint en compte aquestes xifres, de consolidar-se els avenços normatius que obren noves possibilitats, és d’esperar un augment de l’interès dels consumidors per l’energia fotovoltaica.