La realitat del mercat de la biomassa

El mercat de la biomassa afronta el futur amb bones perspectives. Actualment suposa el 0,35% del PIB a Espanya i està en una línia de creixement, si bé en el sector hi ha queixes contra un marc legislatiu que no permet una expansió més important.

Els preus de la biomassa domèstica mantenen unes cotitzacions estables en els últims anys amb una lleugera baixada del “Pellet”, la pujada de l’estella de fusta o l’estabilitat amb un lleuger repunt en els últims mesos de la variant “os d’oliva”. Són per tant valors competitius en l’actual mercat.

Però hi ha barreres. El director de la fira monogràfica Expobiomasa, Jorge Herrero, l amenta que no hi hagi un creixement com en altres països, ja que per exemple a Europa ja aporta el 16% de la calefacció i a nivell mundial dos terços de l’energia renovable.

La indústria de la biomassa coincideix a assenyalar que el desenvolupament d’aquest mercat seria un antídot contra la despoblació i l’abandonament del medi rural. Però també apunta cap a la necessitat de creació d’un major volum de negoci en diverses àrees. Per exemple, la biomassa forestal per a generació d’energia tèrmica a través d’instal·lacions de calor va incrementar la seva demanda però necessita un major moviment per ser rendible. En aquest punt, sol·liciten el suport d’una nova política forestal i d’incentius fiscals.

L’enginyer industrial, Jorge Morales de Labra, pensa que la biomassa com a energia renovable “gestionable” és una alternativa a altres renovables que depenen del vent, de l’aigua i del sol, que en algun moment pot no estar present.

Sens dubte, el gran defecte per l’eclosió del mercat de biomassa i la seva equiparació a altres països europeus, és el model econòmic existent que està basat en la importació de petroli i gas de tercers països, en contrast amb alternatives que passin per un aprofitament sostenible dels recursos propis.

D’aquesta manera, posar els pilars per al desenvolupament d’alternatives que posin en valor els recursos forestals propis, s’albira com el gran repte del present i del futur en el mercat de la biomassa.