ISO 50001 un certificat d’eficiència energètica

La normativa internacional ISO 50001 pretén garantir un sistema eficient de gestió de l’energia i permetre que les empreses millorin la seva eficiència, les despeses relacionades amb l’energia i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Va començar a aplicar-se a partir de l’estiu de 2011, a través de la iniciativa de l’Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial (UNIT), que demandava una normativa que respongués al canvi climàtic i a l’augment dels estàndards estatals de gestió de l’energia.

L’objectiu és ser una eina d’ajuda per a la gestió eficient d’empreses i organitzacions mitjançant els seus propis processos. A part de la característica de respecte ambiental també destaca la d’estalvi en el consum, mitjançant la implicació dels empleats i directius.

Suposa a més una mostra de compromís mediambiental, certificada mitjançant les auditories realitzades per les entitats acreditades que es basen en la metodologia de el “cercle de Deming”. En primer lloc s’estableix un pla energètic per a la millora de la política de l’empresa en aquest sentit, per posteriorment desenvolupar les accions previstes. La tercera fase és la de monitoritzar els resultats i la seva corresponent valoració. En l’últim lloc, s’estableix una quarta fase de revisió dels resultats, de la qual poden derivar altres accions de correcció o de millora.

Espanya és el vuitè estat del món en nombre de certificacions ISO 50001, la qual cosa segons el president de l’entitat certificadora AENOR és un valor afegit per al conjunt de l’estat:”Una certificació concedida per una entitat àmpliament reconeguda és un veritable passaport que facilita l’accés a mercats exteriors” assegura Carlos Esteban.

Al 2015 la demanda d’aquests certificats va créixer un 77% a nivell mundial. Entre altres motius, aquest augment respon a un dels més significatives dades relacionades amb la implantació d’aquesta normativa: segons un estudi de l’Organització Internacional de Normalització(ISO) aquestes mesures suposen un estalvi d’entre un 5 i un 30% en energia.

No menys rellevant, una altra dada per tenir en compte és que, segons ISO, nou de cada deu organitzacions que apliquen aquesta norma la recomanen, i el 95% dels usuaris diuen que ajuda a identificar les activitats segons el seu consum d’energia, afavorint així la imatge de l’empresa.