Entendre la factura elèctrica

Alguna has deixat de comprovar una factura elèctrica perquè et va semblar massa complexa? Si la resposta és afirmativa, no et preocupis. No ets un cas aïllat. Amb aquest article intentem ajudar-te a entendre millor la teva factura elèctrica.

Terme energia – És el preu del consum energètic pròpiament dit i ocupa una mica més de la meitat del cost total de la factura. Contempla el marge, el cost comercial, el peatge i el cost de l’energia. S’estableix en funció del consum, del preu de l’electricitat i del peatge de l’energia.

Terme potencia– És el component regulat que estableix el cost per disposar d’una potència específica. Es paga sempre, encara que no es consuma energia, tenint en compte la potència que tenim contractada i del peatge de la potència, segons el preu regulat depenent de la tarifa d’accés.

Excés potencia– És un recàrrec que s’estableix quan se supera la potència elèctrica que tenim contractada.

Excés reactiva-L’energia reactiva no es consumeix però repercuteix en la factura.Està associada a tots els aparells que necessiten una bobina per al seu funcionament(motors,transformadors).Es mesura en kVArh( quilo volt-ampere hora.

Impost elèctric-L’anomenat impost elèctric és un impost especial que grava la potència i el consum. Representa aproximadament el 4% de la factura.

Lloguer del comptador-Si no disposem d’un comptador propi hem d’abonar mensualment una quota en concepte de lloguer. Suposa sobre el 2% de la factura.

IVA– Aquest és un concepte habitual. En aquest cas estem en un 21% de recàrrec sobre el cost total dels conceptes anteriors.

Amb aquests conceptes podem conèixer una mica millor la nostra factura. Però en l’actualitat les comercializadoras que aposten per l’energia intel·ligent vénen adoptant polítiques de transparència i atenció directa que resolen amb claredat els dubtes dels seus clients.