Energia verda certificada

En els últims temps hi ha hagut una creixent sensibilització pel medi ambient, qüestió sobre la qual el mercat energètic té molt a dir, ja que és un actor fonamental en l’explotació dels recursos naturals com a fonts d’energia.

Aquesta nova mentalitat provoca que els consumidors siguin més sensibles a les energies renovables i als productes verds, i que en conseqüència el mercat energètic també s’adapti a les noves demandes i als nous temps.

Certificats de garantia d’origen

Fa uns anys eren poques les comercialitzadores que oferien energia amb garantia d’origen 100% renovable. L’any 2015 ja hi havia més de trenta a l’estat espanyol i el llistat va en augment. Així, hi ha opcions per sumar-se al compromís ecològic amb la certesa proporcionada per uns mecanismes de control de l’origen.

La Comissió Nacional de Mercats de la Competència (CNMC) és l’organisme encarregat de concedir les anomenades Garanties d’Origen (GDOS), que són uns certificats on s’acredita la quantitat d’electricitat produïda per fonts renovables o de cogeneració d’alta eficiència en qualsevol part l’estat. Les comercialitzadores que vulguin oferir energia 100% renovable als seus clients, han d’adquirir les esmentades GDOS pagant per elles als productors d’electricitat renovable.

D’aquesta manera, el consumidor final pot influir activament en la lluita contra el canvi climàtic, ja que en optar per l’energia amb certificat verd, està incentivant econòmicament als productors d’energia renovable.

La CNMC va promoure fa una dècada aquesta certificació per informar degudament al consumidor sobre l’origen de l’energia i l’impacte ambiental. Segons l’informe de la CNMC d’aquest any 2017 les garanties expedides mitjançant el sistema de garanties d’origen representen el 32,6% de la producció estatal total del 2016 i el 65,8% respecte de la producció estatal procedent de fonts d’energia renovable i de cogeneració.

Futur favorable per a l’energia intel•ligent

Les energies 100% renovables són un pilar fonamental de l’energia intel•ligent, i en l’actualitat està creixent la seva presència, el futur sembla igualment favorable. L’estudi New Energy Outlook 2017 vaticina que l’any 2040 les renovables seran la manera més barata i eficient de produir electricitat. A més, aquest informe calcula que a la dècada del 2020 l’energia fotovoltaica experimentarà una reducció del 60% en els costos de producció i l’eòlica un 41%.

Així, apostar per l’energia verda sembla l’opció més encertada davant les perspectives futures en el mercat energètic.