El consum elèctric a les smart cities

En l’actualitat s’està parlant molt de les “smart cities”. Però que són les smart cities? Les anomenades ciutats intel·ligents són les que apliquen tecnologies de la informació i de la comunicació per garantir el desenvolupament sostenible.

Les estratègies fonamentals s’assenten sobre el pilar energètic. La disminució del consum i la reducció de les emissions de C02 són objectius prioritaris.

Per això es pretén posar en valor l’ús de panells fotovoltaics a les comunitats, la potenciació dels vehicles elèctrics i de les bicicletes, i mesures que fa anys podrien ser inimaginables com la implantació de molins elèctrics als fanals o la instal·lació de panells solars en els semàfors.

Però també es proposa la potenciació de les tarifes elèctriques dinàmiques, l’eliminació del mode “”stand-by”” dels dispositius, el monitoratge del consum i el control dels aparells elèctrics o l’ús de comptadors intel·ligents, que permetin una gestió en temps real de la producció i la demanda d’electricitat. Un ampli catàleg de propostes que els governs i les grans corporacions estan assumint davant els problemes existents. Per a l’any 2050, el 85% de la població mundial es concentrarà a les ciutats i per tant l’aposta per l’eficiència energètica va creixent obligatòriament.

El tractat “20-20-20” promogut per la Unió Europea pretén que el 2020 hi hagi un 20% menys de gasos d’efecte hivernacle i de despesa energètica, i que en una mateix percentatge s’incrementi l’ús d’energies renovables.

E.nova Energia és una empresa compromesa amb el medi ambient i amb la sostenibilitat. Tota l’energia que comercialitza té certificat d’origen 100% renovable. També amb l’assessorament continu permet l’estalvi als seus clients. E.nova Energia és energia intel·ligent.