Aposta per l’energia renovable i responsable

La cura del medi ambient és fonamental per al futur del planeta. És la millor herència que podem deixar als nostres descendents. Un tresor que hem de protegir dins de les nostres possibilitats.

E.nova Energia té un compromís seriós amb el medi ambient. Apostem per l’energia renovable i responsable. Segons dades de la Xarxa Elèctrica Espanyola el 40 per cent de l’origen de l’energia del sistema elèctric és renovable. O sigui, que procedeix de fonts naturals virtualment inesgotables o amb una important capacitat de regeneració.

Energies renovables, garantia de futur

Hi ha diferents tipus d’energies renovables. La hidràulica, produïda per la força de l’aigua en els rius i als embassaments, l’eòlica, per l’acció del vent, o també pels raigs del sol (solar) que pot derivar en l’energia tèrmica o fotovoltaica.

També pot ser geotèrmica, mareomotriu o a través de l’aprofitament de l’anomenada biomassa. Parlem de recursos nets i ecològics, que no malmeten el medi natural mitjançant gasos i altres emissions nocives.

L’energia intel·ligent pensa en el present però també en el futur. Segons certifica la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), el cent per cent de l’energia comercialitzada per E.nova Enerxia té origen renovable, el que demostra la preocupació d’aquesta empresa pel nostre entorn.

Més energia renovable, més natura

El mateix Institut per a la Diversificació i ell Estalvi de llana Energia(IDAE) valora, que les energies renovables contribueixen a disminuir la dependència del nostre territori del subministrament extern, redueixen el risc d’un abastament poc diversificat i afavoreixen el desenvolupament tecnològic i la creació de ocupació.

La popular ONG ecologista Greenpeace aconsella i demana l’ús d’energia “verda”” 100% renovable i defensa un model energètic “”basat en la intel·ligència, en l’eficiència i en les 100% renovables”” com a eina per evitar el canvi climàtic i la conservació del planeta.

Els clients de E.nova Energia estan contribuint al canvi necessari del model energètic. Amb una tarifa més barata, amb una atenció directa i també amb una energia neta i responsable.